(Tiếng Việt) NHÀ BÁN- 128/48 CÔ BẮC, P. CÔ GIANG, Q.1