Giỏ hàng

Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 1 năm 2022

Chúng tôi rất nghiêm túc về việc bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này áp dụng cho HappyHomes.vn, bất kỳ tên miền phụ và bất kỳ website nào khác có liên quan đến chính sách này (chúng tôi đã gọi chung là "website" trong chính sách này).

Các cụm từ "người dùng" hoặc "bạn" sử dụng trong Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các đối tượng: khách hàng sử dụng website này để tìm kiếm dịch vụ cho thuê căn hộ, chủ căn hộ, người quản lý căn hộ cho thuê và tất cả khách hàng khác sử dụng phần mềm và công cụ do chúng tôi cung cấp thông qua website. Chính sách này cũng được áp dụng cho các khách truy cập khác vào website của chúng tôi - ví dụ như các ứng viên đăng ký tuyển dụng thông qua website.

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập về bạn như đã giải thích trong Chính sách Bảo mật này. Website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các website đó. Website này cũng có thể chứa liên kết đến các điều khoản và điều kiện và các chính sách bảo mật của nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp các công cụ hoặc dịch vụ trên một website. Vì vậy, vui lòng đọc cẩn thận bất kỳ chính sách bảo mật nào trên các liên kết hoặc website đó trước khi đồng ý với các điều khoản của chúng hoặc sử dụng các công cụ, dịch vụ hoặc website đó. Trừ khi chúng tôi giải thích cách khác trong chính sách này, các từ và cụm từ được sử dụng trong chính sách này có cùng ý nghĩa như trong Chính sách Điều khoản và Điều kiện.

Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi khi đăng ký cho thuê căn hộ, tìm kiếm một căn hộ, sử dụng bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào trên website hoặc khi truy cập vào website của chúng tôi, bạn được mặc định đã đồng ý với Chính sách Bảo mật và các điều khoản sử dụng này. Chính sách Bảo mật này được cập nhật mới nhất vào ngày được nêu ở trên và có hiệu lực từ ngày này. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật để phản ánh các yêu cầu về quy định, những cải tiến trong công nghệ, cập nhật website và những thay đổi về thông tin và quy trình công bố thông tin của chúng tôi. Chính sách mới sẽ tự động có hiệu quả khi được cập nhật trên website. Do đó, bạn cần kiểm tra thường xuyên để được cập nhật Chính sách Bảo mật mới nhất. Bạn cũng có thể lưu lại Chính sách này để tham khảo khi cần thiết.

Ai xử lý thông tin cá nhân của bạn và ở đâu?

Thông tin cá nhân - nghĩa là dữ liệu nhận dạng bạn hoặc từ đó bạn có thể nhận dạng được sẽ được thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng bởi chúng tôi và bộ xử lý dữ liệu bên thứ ba hoạt động thay mặt cho chúng tôi.

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc xử lý dữ liệu từ bất cứ ai dưới mười tám tuổi (18) tuổi.

Các website của HappyHomes cũng có thể sử dụng Google Analytics để thu thập số liệu thống kê về cách sử dụng website. Việc này có thể liên quan đến việc sử dụng cookie. Thông tin chi tiết sẽ được đề cập trong Thông báo Cookie của chúng tôi và trong chính sách bảo mật riêng của Google. Google có thể tổng hợp dữ liệu thu thập từ các dịch vụ khác nhau bao gồm Google Analytics, Google Translate, Google Maps và YouTube. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng HappyHomes không kiểm soát việc thu thập dữ liệu của Google. Chúng tôi đề nghị bạn nên xem qua chính sách bảo mật của Google để biết chi tiết về thực tiễn thu thập dữ liệu của họ. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Google sử dụng dữ liệu tại đây:  https://www.google.com/policies/privacy/partner.

Thông tin chúng tôi thu thập

Vào những thời điểm khác nhau, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Ví dụ: để gửi yêu cầu đặt phòng, chúng tôi có thể cần phải biết tất cả hoặc một số thông tin sau: tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, vị trí hiện tại của bạn, và trong một số trường hợp bạn sẽ được yêu cầu liệt kê một phương thức thanh toán. Bạn cũng có thể phải cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi vào những thời điểm khác, chẳng hạn như khi đăng ký trên website hoặc khi nộp một danh sách cho một tài sản. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ cookie hoặc web beacon. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách hoạt động của chúng trong phần có liên quan của chính sách này bên dưới. Chúng tôi cũng thu thập địa chỉ IP, chi tiết nhận dạng thiết bị di động, vị trí của bạn, điều hướng và dữ liệu luồng nhấp chuột, thời gian truy cập website, nhà bạn đã xem, những gì bạn đã tìm kiếm, thời gian truy cập của bạn, và các chi tiết khác về hoạt động của bạn trên website. Chúng tôi sử dụng các phép kiểm tra bằng điện tử hoặc bằng tay để giám sát các thông tin liên lạc được cung cấp thông qua dịch vụ điện tử trên website, nhằm đảm bảo mục đích bảo mật và độ tin cậy.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Mục đích chính trong việc thu thập dữ liệu cá nhân là nhằm cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu và những dịch vụ mà chúng tôi cho rằng sẽ tối ưu hóa việc sử dụng website của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
• Dùng cho các dịch vụ được cung cấp trên website hoặc để hỗ trợ yêu cầu của bạn;
• Dùng cho việc liên hệ kịp thời với bạn về cập nhật thay đổi của người dùng hoặc dịch vụ;
• Dùng cho việc gửi các tin nhắn về các dịch vụ cung cấp trên website;
• Dùng cho tùy chỉnh, đo lường, báo cáo và cải tiến dịch vụ, nội dung và quảng cáo;
• Dùng để thúc đẩy các dịch vụ liên quan đến website, dịch vụ của HappyHomes hoặc các chi nhánh của chúng tôi;
• Dùng để so sánh độ chính xác của thông tin về tính chính xác, cập nhật lưu trữ thông tin, và xác minh thông tin với bên thứ ba;
• Dùng để ngăn chặn, điều tra hoặc truy tố các hoạt động mà chúng tôi cho là có khả năng bất hợp pháp, không phù hợp theo quy định Pháp luật hoặc có hại;
• Dùng để thi hành Chính sách Bảo mật và / hoặc Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc bất kỳ mục đích nào khác được nêu ở đây.

Cách Chúng tôi Tiết lộ Thông tin Cá nhân của Bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để thực thi các chính sách của chúng tôi hoặc khi chúng tôi được phép để thực hiện theo luật hiện hành, chẳng hạn như đáp lại yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ, hoặc liên quan đến vụ kiện tụng thực tế hoặc đề xuất, hoặc để bảo vệ tài sản, con người và các quyền hoặc lợi ích khác của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với:

• Một trong những đối tác của chúng tôi nếu bạn đã yêu cầu dịch vụ của họ hoặc nếu bạn đã yêu cầu được cung cấp thông tin của họ;
• Một thành viên khác nếu bạn đã làm việc với họ;
• Dịch vụ của bên thứ ba trên sự uỷ quyền của chúng tôi, chẳng hạn như để thực hiện các khoản thanh toán;
• Các công ty khác mà chúng tôi làm việc để mô tả tất cả hoặc một phần danh sách bất động sản hoặc cung cấp các dịch vụ khuyến mại hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn HappyHomes hoặc của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm các danh sách và ảnh của bạn trên các website khác;
• Bất kỳ bên thứ ba nào bạn đã yêu cầu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với - chẳng hạn như Facebook nếu bạn yêu cầu chúng tôi kết nối với tài khoản Facebook; hoặc là
• Bất kỳ pháp nhân hoặc tổ chức chính phủ nào theo trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu pháp lý khác hoặc khi cần thiết để chuyển một số loại thuế nhất định trong quá trình xử lý thanh toán.

Truyền thông

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên lạc khác nhau tuỳ thời điểm nhằm tăng cường các dịch vụ của chúng tôi và người cung cấp. Người dùng có thể hủy đăng ký các thông tin này vào bất kỳ lúc nào, những thay đổi trong tùy chọn của bạn sẽ mất một khoảng thời gian ngắn trước khi có hiệu lực.

Khảo sát

Chúng tôi cũng sử dụng các cuộc khảo sát để thu thập thông tin về người dùng. Tuỳ theo thời điểm, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin để đánh giá các tính năng và dịch vụ tiềm năng. Quyết định trả lời cuộc khảo sát hoàn toàn là của bạn. Thông tin thu được từ các cuộc điều tra sẽ được dùng để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Trò chơi

Tuỳ vào thời điểm chúng tôi có thể cung cấp trò chơi trên website. Các trò chơi này có thể cho phép kết nối với người dùng khác hoặc các bên thứ ba. Các quy tắc cho mỗi trò chơi sẽ chỉ định cách thức thông tin thu thập được từ bạn sẽ được sử dụng và tiết lộ nếu nó khác với mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân chỉ được sử dụng và chuyển giao khi có sự đồng ý của bạn.

Ứng dụng di động

Khi tải xuống hoặc sử dụng các ứng dụng có liên quan đến website, chúng tôi có thể nhận được thông tin về vị trí và thiết bị di động, bao gồm cả một số nhận dạng duy nhất cho thiết bị của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên vị trí, chẳng hạn như quảng cáo, kết quả tìm kiếm và các nội dung được cá nhân hoá khác.

Các cuộc gọi điện thoại

Song song với việc thu thập dữ liệu trực tuyến và từ thư tín, chúng tôi cũng có thể nói chuyện trực tiếp với bạn hoặc qua điện thoại. Chúng tôi có thể ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại nhằm đảm bảo chất lượng và phục vụ mục đích đào tạo. Chính sách bảo mật này cũng áp dụng đối với các bản ghi âm và cách chúng được lưu trữ cũng tương tự như cách thông tin khác.

Cách chúng tôi Bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn?

Chúng tôi có các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để chống lại việc xử lý dữ liệu cá nhân trái phép hoặc trái pháp luật và bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi các sự cố mất mát, phá hoại hoặc làm hư hỏng. Mặc dù không có hệ thống nào là an toàn tuyệt đối, nhưng chúng tôi tin rằng các biện pháp bảo mật được thực hiện bởi website này sẽ giảm thiểu tối đa sự tổn hại đến các dữ liệu có liên quan. Chúng tôi có các biện pháp bảo mật kịp thờ để bảo vệ cơ sở dữ liệu người dùng và quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu này chỉ giới hạn trong nội bộ. Tuy nhiên, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về các vấn đề sau:
• Tránh sự truy cập trái phép vào việc sử dụng website dưới tên người dùng của bạn;
• Đảm bảo không ai khác sử dụng website trong khi máy của bạn đăng nhập vào website (bao gồm cả việc đăng nhập vào máy của bạn thông qua kết nối di động, Wi-Fi hoặc chia sẻ truy cập mà bạn đang sử dụng);
• Đăng xuất hoặc thoát khỏi website khi không sử dụng;
• Mật khẩu và thông tin đăng nhập của bạn và không nên được trao cho bất cứ ai khác hoặc sử dụng để cung cấp truy cập chia sẻ ví dụ như qua mạng.

Bạn nên giữ tất cả các chi tiết tài khoản của mình được bảo mật. Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài khoản nào của bạn đã bị xâm nhập, bạn nên thay đổi thông tin xác thực tài khoản của mình cho chúng tôi và đặc biệt đảm bảo rằng bất kỳ tài khoản bị xâm nhập nào không cho phép truy cập vào tài khoản của bạn với chúng tôi. Bạn cũng nên cho chúng tôi biết sớm nhất có thể để chúng tôi có thể giúp bạn giữ an toàn cho tài khoản của mình và nếu cần cảnh báo cho bất kỳ ai khác có thể bị ảnh hưởng.

Nếu bạn yêu cầu chúng tôi chia sẻ dữ liệu với các website của bên thứ ba, tuy nhiên (như Facebook) máy chủ của họ có thể không an toàn. Thẻ thanh toán và thông tin tài khoản ngân hàng thường được lưu trữ bởi các đối tác xử lý thanh toán của chúng tôi và chúng tôi ký hợp đồng yêu cầu họ giữ an toàn dữ liệu đó. Chúng tôi cũng sử dụng bên thứ ba để giúp chúng tôi tối ưu hoá lưu lượng, nội dung và quảng cáo của website (xem bên dưới).

Lưu ý rằng, mặc dù các biện pháp do chúng tôi và bên thứ ba thực hiện, Internet không an toàn. Kết quả là những người khác có thể ngăn chặn bất hợp pháp hoặc truy cập các dữ liệu hoặc truyền hoặc truyền tư nhân.

Cookie, Tường lửa Web và GIFs và Tại sao Chúng tôi sử dụng chúng?

Một "cookie" là một tập tin nhỏ được đặt trên ổ cứng của bạn bằng một số website của chúng tôi. Chúng tôi, hoặc bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sử dụng cookie để phân tích luồng website, tùy chỉnh dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi, đánh giá hiệu quả quảng cáo và thúc đẩy lòng tin và sự an toàn. Cookie thường được sử dụng ở hầu hết các website giao dịch lớn tương tự như cách chúng tôi sử dụng tại website của chúng tôi.

Bạn có thể xóa và chặn tất cả cookie khỏi website này, nhưng các phần của website sẽ không hoạt động. Chúng tôi mong muốn bạn cho phép cookies hoạt động.

Ngay cả khi bạn chỉ duyệt qua website, thông tin nhất định (bao gồm máy tính và thông tin kết nối, loại trình duyệt và phiên bản, hệ điều hành và các chi tiết nền tảng, và thời gian truy cập website) được tự động thu thập về bạn. Thông tin này sẽ được thu thập mỗi khi bạn truy cập website và nó sẽ được sử dụng cho các mục đích nêu trong Chính sách Bảo mật này.

Bạn có thể giảm các cookie thông tin được thu thập từ thiết bị của bạn. Các đơn giản nhất là thay đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn. Nếu bạn làm điều đó bạn nên biết rằng (a) Việc bạn sử dụng website có thể bị ảnh hưởng xấu (và có thể hoàn toàn bị ngăn chặn), (b) trải nghiệm của bạn về trang này và các website khác sử dụng cookie để nâng cao hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn có thể bị ảnh hưởng , và (c) bạn có thể không xem được các quảng cáo phản ánh cách bạn sử dụng website của chúng tôi và các website khác. Bạn tìm hiểu làm thế nào để thực hiện những thay đổi này cho trình duyệt của bạn tại website này: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ gửi cookie ngay khi bạn truy cập website của chúng tôi. Bằng cách sử dụng website, bạn đồng ý với điều này, trừ khi bạn thay đổi cài đặt trình duyệt của mình.

Chúng tôi thu thập và chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng website do chủ sở hữu tài sản và người quản lý và khách du lịch sử dụng với một hoặc nhiều công ty theo dõi bên thứ ba để báo cáo số liệu thống kê. Để thực hiện việc này, một số trang bạn truy cập vào website của chúng tôi sử dụng các hình ảnh điện tử được đặt trong mã website, được gọi là các thẻ pixel (còn được gọi là "clear GIFs" hoặc "web beacon") có thể phục vụ nhiều mục đích giống như cookie.

Các Web beacons có thể được sử dụng để theo dõi các mẫu lưu lượng truy cập của người dùng thông qua các trang để tối đa hóa lưu lượng truy cập web. Các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi cũng có thể sử dụng web beacon để nhận ra bạn khi bạn truy cập website và để giúp xác định cách bạn tìm thấy website.

Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể bao gồm chức năng "Không theo dõi". Các thông tin thu thập và công bố thông tin của chúng tôi và những lựa chọn mà chúng tôi cung cấp cho du khách sẽ tiếp tục hoạt động như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, cho dù nhận được tín hiệu Do Not Track hay không.

Email lừa đảo hoặc giả mạo

Nếu bạn nhận được email không mong muốn xuất hiện từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu hoặc người quản lý yêu cầu thông tin cá nhân (như thẻ tín dụng, đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn) hoặc yêu cầu bạn xác minh hoặc xác nhận tài khoản của bạn hoặc thông tin cá nhân khác bằng nhấp vào một liên kết, email đó có thể đã được gửi bởi ai đó cố gắng lấy thông tin của bạn một cách bất hợp pháp, đôi khi được gọi là "phisher" hoặc "spoofer". Chúng tôi không yêu cầu loại thông tin này trong email. Vui lòng không cung cấp thông tin hoặc nhấp vào liên kết. Hãy liên hệ với chúng tôi tại mục Hỗ trợ khách hàng nếu bạn nhận được một email như thế.

Làm thế nào để sửa chữa hoặc cập nhật thông tin của tôi?

Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản, cách tốt nhất để xem bất kỳ thông tin cá nhân nào do chúng tôi xử lý là đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng tab 'Chủ sở hữu Đăng nhập' ở đầu màn hình. Bạn có thể xem chi tiết cơ bản của bạn và chỉnh sửa hoặc cập nhật chúng ở đó bất kỳ lúc nào để phù hợp với bạn. Chúng tôi cũng muốn cung cấp cho bạn cơ hội để xác định bất kỳ sự không chính xác nào trong bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi giữ về bạn. Nếu có thể, nếu chúng tôi được thông báo về sự không chính xác của bất kỳ thông tin cá nhân nào, chúng tôi sẽ sửa đổi thích hợp. Bạn có thể yêu cầu xem, cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào chúng tôi giữ cho bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi không thể xóa thông tin cá nhân của bạn mà không xoá tài khoản người dùng của bạn. Bạn sẽ không được phép kiểm tra thông tin cá nhân của bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác. Để xác minh danh tính của bạn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân trước khi truy cập bất kỳ hồ sơ nào có chứa thông tin về bạn. Chúng tôi có thể không đáp ứng yêu cầu thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy sẽ vi phạm bất kỳ luật hoặc yêu cầu pháp lý nào hoặc gây ra thông tin là không chính xác.

Chúng tôi tôn trọng tất cả quyền pháp lý khi bạn truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn. Để yêu cầu quyền truy cập và tìm hiểu liệu có thể áp dụng bất kỳ khoản phí nào, nếu được phép bởi luật pháp tiểu bang, liên bang hoặc quốc gia (ngoài Hoa Kỳ), vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin dưới đây.

Tôi làm cách nào để lựa chọn không nhận các thông tin tiếp thị?

Đôi khi chúng tôi sẽ liên lạc với bạn vì các mục đích tiếp thị. Trừ khi bạn đã chọn không tham gia, nếu không các thông tin tiếp thị có thể đến với bạn qua điện thoại hoặc email.

Bạn có thể lựa chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi bằng các cách sau:

1. Liên hệ với chúng tôi tại Hỗ trợ Khách hàng ;

2. Làm theo các hướng dẫn trong mỗi giao tiếp hoặc bản tin;

3. Sử dụng  chức năng Hủy đăng ký ; hoặc là

4. Gửi yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ ...

Xin lưu ý khi thay đổi các lựa chọn, hệ thống sẽ mất một khoảng thời gian ngắn để những thay đổi này có hiệu lực.

Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn chỉ khi nào cần thiết cho các mục đích mà bạn đồng ý theo Các Điều Khoản và Điều Kiện và Chính Sách Bảo Mật này, hoặc theo yêu cầu của luật pháp, và chúng tôi sẽ xóa nó.

Làm thế nào để liên lạc với chúng tôi?

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật, các thông lệ của trang này, hoặc các giao dịch của bạn với website này, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với chúng tôi tại mục Hỗ trợ khách hàng .