Giỏ hàng

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản - Điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 1 năm 2018

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào HappyHomes.vn, bất kỳ tên miền phụ và website nào khác có liên quan đến chính sách này ( chúng tôi gọi chung là “website” trong chính sách này), Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây, cũng như Chính sách Bảo mật của chúng tôi, điều này cũng điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web và được kết hợp bằng cách tham khảo (Các Điều khoản và Điều kiện này với Chính sách Bảo mật sẽ là được gọi là "Điều khoản"). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản này một cách cẩn thận, vì chúng chứa thông tin quan trọng về những hạn chế về trách nhiệm pháp lý và giải quyết các tranh chấp thông qua trọng tài hơn là tại tòa án.

Việc đặt dịch vụ hoặc sử dụng trang web của HappyHomes bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện trên trang web HappyHomes (kể cả khi trang web HappyHomes không phải nơi ban đầu tài sản được đăng ký). Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện tại trang tìm kiếm dịch vụ của HappyHomes và các điều khoản và điều kiện của trang đặt chỗ HappyHomes, điều khoản và điều kiện của trang đặt chỗ HappyHomes sẽ được áp dụng. Nếu bạn hoàn toàn không đồng ý với các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản và điều kiện khác đăng hoặc liên kết với bất kỳ Trang web nào, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web này. Trong Điều khoản này, "sử dụng" hoặc "quyền truy cập" của trang web bao gồm bất kỳ truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc sử dụng Trang web hoặc bất kỳ phiên bản lưu trữ tạm thời nào của Trang web và bất kỳ truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trên Trang web, bất kể cách thu được và thuật ngữ "Trang web" bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phiên bản lưu trữ nào của nó.

Trừ khi có quy định khác, đối tượng kiểm soát trang web mà bạn đang truy cập được gọi là "HappyHomes", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi". Thuật ngữ "bạn" đề cập đến người dùng truy cập trang web, đăng ký một tài sản, và/hoặc yêu cầu đặt phòng trên trang này, hoặc các đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Bạn nên đọc kỹ tất cả các Điều khoản. Điều khoản tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn và HappyHomes. Bạn không được phép sử dụng trang web này trừ khi bạn ít nhất 18 tuổi và có thể tham gia vào các hợp đồng ràng buộc pháp lý. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin của bất cứ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn đã đến trang web sau khi đã được định hướng lại hoặc bằng cách khác nhấp chuột vào một trang web khác, bạn đồng ý rằng các Điều khoản này sẽ chi phối việc sử dụng trang này.

1. Giới hạn quyền truy cập website

Người dùng sẽ được cấp quyền truy cập có giới hạn, không độc quyền và có thể huỷ bỏ được để truy cập trang web này. Nội dung và dịch vụ được cung cấp trên trang web chỉ nhằm mục đích quảng cáo một tài sản, tìm kiếm tài sản, mua bán hoặc nghiên cứu (để hỏi về việc mua) bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác được cung cấp trên bất kỳ trang web nào, tham gia vào một khu vực tương tác được lưu trữ trên Trang web hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được nêu rõ trên một Trang web, tất cả đều phù hợp với Điều khoản. Bất kỳ việc sử dụng Trang web không dành cho một trong những mục đích này hoặc theo cách khác theo Các Điều khoản hoặc nếu chúng tôi có văn bản ủy quyền khác bị nghiêm cấm.

2. Việc sử dụng trang trái phép

Quyền sử dụng trang web chỉ mở rộng cho các sử dụng được mô tả rõ ràng ở đây. Quyền sử dụng trang web được cấp cho người dùng trong các Điều khoản này không bao gồm bất kỳ quyền thu thập, hợp nhất, sao chép, cạo, sao chép, hiển thị hoặc sử dụng trang web nào cũng như quyền sử dụng khai thác dữ liệu, robot, nhện hoặc tương tự công cụ thu thập dữ liệu và khai thác mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Tuy nhiên, có một ngoại lệ từ việc loại trừ nói trên được cung cấp cho các công cụ tìm kiếm trên Internet có mục đích chung, sử dụng các công cụ để thu thập thông tin nhằm mục đích duy nhất là hiển thị các siêu liên kết đến Trang web, miễn là mỗi địa chỉ IP hoặc phạm vi Địa chỉ IP sử dụng một tác nhân nhận dạng dễ dàng và tuân theo tệp robots.txt của chúng tôi. "Các công cụ tìm kiếm Internet có mục đích chung" không bao gồm trang web hoặc công cụ tìm kiếm hoặc các dịch vụ khác cung cấp niêm yết phân loại hoặc quảng cáo cho thuê tài sản, hoặc bất kỳ tập hợp con nào của cùng một hoặc trong kinh doanh cung cấp dịch vụ cho thuê bất động sản nghỉ phép hoặc các dịch vụ khác cạnh tranh với chúng tôi.

Việc sử dụng trái phép trang web cũng bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang được niêm yết dưới đây. Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ điều nào sau đây, trừ khi có sự đồng ý trước của chúng tôi với chúng tôi:

 • Bất kỳ việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web mang tính thương mại , trừ các thành viên có uy tín, hoặc bởi các thành viên theo giấy phép hợp lệ đối với phần mềm được cung cấp trên trang web ("giấy phép hợp lệ");
 • Bất kỳ việc sử dụng trang web hoặc các công cụ và dịch vụ trên trang web cho mục đích đặt phòng hoặc mời mướn một tài sản không thuộc tài sản được niêm yết dưới một sản phẩm đăng ký hoặc trả tiền cho một đặt mua hợp lệ;
 • Sao chép, đăng tải, hiển thị, tái xuất bản, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ phần nào của nội dung dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Tái tạo bất kỳ phần nào của trang web hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị nào bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sử dụng khung cảnh hoặc môi trường xung quanh Trang web, hoặc kỹ thuật đóng khung khác để đính kèm bất kỳ phần hoặc khía cạnh nào, hoặc nhân rộng bất kỳ phần nào của Trang;
 • Liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng;
 • Sửa đổi, dịch sang bất kỳ ngôn ngữ hoặc ngôn ngữ máy tính hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ, bất kỳ nội dung hoặc bất kỳ phần nào của Trang;
 • Đảo ngược kết cấu bất kỳ phần nào của Trang;
 • Bán, chào bán, chuyển nhượng hoặc cho phép bất kỳ phần nào của Trang web dưới bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba;
 • Sử dụng Trang web và các truy vấn hoặc chức năng đặt chỗ ngoài mục đích quảng cáo và / hoặc nghiên cứu các kỳ nghỉ cho thuê, nhằm hợp thức hoá các yêu cầu gửi cho thành viên của chúng tôi hoặc bất kỳ sử dụng nào được ủy quyền rõ ràng trên Trang web;
 • Sử dụng Trang web để đăng hoặc truyền tải thông tin giả mạo, gian lận hoặc gây hiểu lầm, bao gồm việc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể được coi là lừa đảo hoặc gây ra trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm dân sự ;
 • Gửi hoặc chuyển những tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, khiêu dâm, khiếm nhã, khiếm nhã, viêm nhiễm, khiêu dâm, khiêu dâm;
 • Vi phạm, ăn cắp hoặc vi phạm các quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn đối với bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền công khai hoặc riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác; hoặc là
 • Sử dụng hoặc truy cập vào Trang web theo bất kỳ cách nào, theo ý riêng của chúng tôi, ảnh hưởng xấu, hoặc có thể ảnh hưởng xấu, hiệu suất hoặc chức năng của Trang web hoặc bất kỳ hệ thống khác được sử dụng bởi chúng tôi hoặc Trang web.

Nếu bạn biết hoặc có kinh nghiệm về bất kỳ nội dung, hoạt động hoặc liên lạc nào thông qua hoặc liên quan đến Trang web có vẻ vi phạm những hạn chế nêu trên hoặc vi phạm các điều khoản khác của Điều khoản này, chúng tôi đề nghị bạn thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ tại mục "Liên hệ với Chúng tôi" bên dưới.

3. Độc quyền sở hữu và tải dữ liệu từ trang web

Trang web và tất cả các nội dung và thông tin trên trang web được bảo vệ bản quyền như là một tác phẩm tổng hợp và biên soạn, theo các luật và công ước về quyền tác giả và các luật bản quyền hiện hành của quốc tế và quyền cơ sở dữ liệu. Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các thông báo bản quyền, thông tin hoặc các hạn chế có trong hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung nào trên trang web. Sao chép, lưu trữ hoặc truy cập vào trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web này ngoài việc sử dụng cá nhân, phi thương mại (ngoài niêm yết hợp lệ) bị nghiêm cấm nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Là một phần của quá trình yêu cầu cho thuê hoặc đặt phòng, bạn có thể tải xuống, hiển thị và / hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại và không để phân phối thêm. Bạn không thể sửa đổi thông tin này, và bạn phải sao chép thông báo bản quyền của chúng tôi trong biểu mẫu được hiển thị trên (các) phần có liên quan của Trang mà bạn muốn tải xuống, hiển thị hoặc in.

4. Địa chỉ E-mail và Dữ liệu; Chính sách bảo mật và việc truyền dữ liệu

Khi bạn cung cấp địa chỉ e-mail của bạn, tên hoặc thông tin khác cho chúng tôi liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập trang web, bất kỳ dịch vụ hoặc công cụ nào được cung cấp trên trang web này hoặc bằng cách khác, bạn đồng ý cho phép trang web và các trang web liên kết thêm địa chỉ e-mail, tên hoặc thông tin khác vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bạn có thể nhận được một hoặc nhiều e-mail quảng cáo từ trang web hoặc trang web của một trong những chi nhánh của HappyHomes. Bạn được quyền lựa chọn không nhận những email quảng cáo như vậy từ trang web của các trang web hay các trang web của các công ty liên kết bất cứ lúc nào. Vui lòng xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về email của chúng tôi và các cách thức thu thập dữ liệu khác; các biện pháp bảo vệ và cách chọn không nhận các email như vậy. Việc bạn sử dụng Trang web này nghĩa là bạn đã thừa nhận và đồng ý với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật mạnh mẽ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập và sử dụng nội dung do người dùng đóng góp phù hợp với các Điều khoản này hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi và chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ nội dung do người sử dụng đóng theo các Điều khoản và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

5. Xác minh nhân thân

Bạn đồng ý (i) giữ mật khẩu và ID trực tuyến cho cả tài khoản của bạn với chúng tôi và tài khoản email của bạn một cách an toàn và bí mật, chỉ cung cấp cho người dùng được ủy quyền tài khoản của bạn, (ii) hướng dẫn mỗi người mà bạn cung cấp ID trực tuyến và mật khẩu mà người đó không tiết lộ cho bất kỳ người không có thẩm quyền, (iii) thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và chọn một ID trực tuyến và mật khẩu mới nếu bạn tin rằng mật khẩu của bạn cho tài khoản của bạn với chúng tôi hoặc tài khoản email của bạn có thể đã được biết đến một người không có thẩm quyền và (iv) thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn được liên lạc bởi bất kỳ ai yêu cầu ID trực tuyến và mật khẩu của bạn. Hơn nữa, nếu chúng tôi nghi ngờ bất kỳ truy cập trái phép vào tài khoản của bạn, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn đồng ý thay đổi ID và mật khẩu của bạn một cách nhanh chóng và thực hiện bất kỳ hành động có liên quan khác mà chúng tôi có thể yêu cầu hợp lý.

Chúng tôi không khuyến khích bạn cho phép bất kỳ ai truy cập vào ID trực tuyến và mật khẩu vào tài khoản của bạn với chúng tôi và tài khoản email. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp cho ai đó ID trực tuyến và mật khẩu trực tuyến của bạn, hoặc nếu bạn không bảo vệ thỏa đáng những thông tin đó, bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các giao dịch mà người đó thực hiện trong khi sử dụng tài khoản của bạn với chúng tôi và / hoặc tài khoản email của bạn, những giao dịch giả mạo hoặc bạn không có ý định hoặc muốn thực hiện.

MỖI NGƯỜI DÙNG ĐỀU THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG: (1) HAPPYHOMES VÀ BẤT KỲ CÔNG TY THÀNH VIÊN NÀO SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO, ĐỐI VỚI BẤT KỲ GIAO DỊCH TRÁI PHÉP NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ID HOẶC MẬT KHẨU CỦA NGƯỜI DÙNG; VÀ (2) VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP MÃ SỐ VÀ MẬT KHẨU TRỰC TUYẾN CHO TÀI KHOẢN HAPPYHOMES HOẶC TÀI KHOẢN EMAIL CỦA BẠN CÓ THỂ KHIẾN BẠN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CẢ HAPPYHOMES VÀ NGƯỜI DÙNG KHÁC.

Hơn nữa, chúng tôi có thể, không cần thông báo trước, tạm ngừng hoặc hủy bỏ niêm yết của bạn bất cứ lúc nào ngay cả khi không nhận được thông báo từ bạn nếu chúng tôi nghi ngờ, theo ý riêng của chúng tôi, rằng tài khoản của bạn với chúng tôi hoặc tài khoản email của bạn đang được sử dụng trong một vụ lừa đảo hoặc gian lận cách thức.

6. Hạn chế về truyền thông và sử dụng thông tin của người sử dụng khác; thư rác

Bạn đồng ý rằng đối với thông tin cá nhân của người dùng khác mà bạn có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc thông qua Trang web hoặc thông qua giao tiếp, giao dịch hoặc phần mềm liên quan đến trang web, chúng tôi đã cấp cho bạn một giấy phép sử dụng thông tin đó chỉ cho: i) Các thông tin liên quan đến trang web nhưng không phải là các thông điệp thương mại tự nguyện, (ii) sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang Web, và (iii) cung cấp thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tài chính giữa bạn và người sử dụng khác liên quan đến mục đích của Trang web (như yêu cầu hoặc đặt một tài sản hoặc tính tiền một thẻ tín dụng cá nhân). Bất kỳ mục đích nào khác sẽ cần sự cho phép rõ ràng từ người dùng. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin như vậy cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc với bất kỳ ý định bất hợp pháp.

Chúng tôi không chấp nhận thư rác hoặc thông tin liên lạc điện tử thương mại không mong muốn dưới bất kỳ hình thức nào. Do đó, không hạn chế các điều đã nói ở trên, bạn không được phép thêm người sử dụng trang web, kể cả người sử dụng đã thuê một tài sản ngắn hạn từ bạn hoặc bạn, vào niêm yết gửi thư của bạn (email hoặc mail vật lý) mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng. Bạn không thể sử dụng bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào trên Trang web để gửi thư rác hoặc các thông tin liên lạc điện tử thương mại không mong muốn dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ cách nào khác vi phạm các Điều khoản này.

7. Trách nhiệm đối với các Bản niêm yết, Đánh giá và Nội dung Khác do Người dùng khác cung cấp; Tham gia diễn đàn tương tác

Chúng tôi không có trách nhiệm xem trước nội dung được đăng trên trang web bởi các thành viên, khách du lịch hoặc người dùng khác, dù là do người sử dụng đóng góp trực tiếp hay đóng góp bởi chúng tôi hoặc một bên thứ ba thay mặt cho người sử dụng (bao gồm, nhưng không giới hạn, của một tài sản cho thuê hoặc một người đi du lịch, tham gia vào một cộng đồng tương tác, diễn đàn hoặc blog (mỗi một "Diễn đàn Tương tác") hoặc bất kỳ nội dung nào khác được cung cấp bởi một người sử dụng vào Trang web), (gọi chung là "nội dung do người dùng đóng góp"). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung do người dùng đóng góp. "Nội dung do người dùng đóng góp" cũng bao gồm thông tin mà người dùng hoặc bất kỳ người nào khác cung cấp cho trang web của bên thứ ba hoặc ứng dụng di động sau đó được cung cấp cho trang web của chúng tôi bằng công cụ chúng tôi cung cấp hoặc bất kỳ trao đổi nào khác về nội dung do người dùng đóng góp.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối đăng thông tin trên Trang web hoặc xóa bất kỳ nội dung nào do người dùng đóng góp không tuân theo Nguyên tắc về nội dung của chúng tôi, được xác định bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản – Điều kiện này. Bất kỳ nguyên tắc nào khác được đăng trên Trang web hoặc những vi phạm các Điều khoản – Điều kiện này sẽ được quyết định tuỳ ý của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể xóa nội dung do người dùng đóng góp nếu xét thấy những nội dung nào vi phạm. Cuối cùng, chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không chịu trách nhiệm, chỉnh sửa nội dung của một thành viên hoặc nội dung do người sử dụng đóng góp một cách không có ý nghĩa để làm cho nội dung tuân thủ Nguyên tắc Nội dung hoặc các yêu cầu về định dạng của chúng tôi hoặc để cung cấp các dịch vụ cho các thành viên để tạo ra hoặc cải tiến niêm yết (như dịch vụ dịch thuật), phù hợp với thông tin chúng tôi có về tài sản được niêm yết. Người dùng vẫn chịu trách nhiệm xem xét nội dung do người dùng khác đóng góp để đảm bảo thông tin chính xác và không gây hiểu nhầm.

Ở mức tối thiểu, nội dung do người dùng đóng góp phải (theo nhận định chủ quan của chúng tôi):

 • Không xâm phạm quyền lợi của bất kỳ ai, bao gồm nhưng giới hạn trong quyền tác giả, quyền công khai và riêng tư, vi phạm pháp luật hoặc không thích hợp;
 • Không bao gồm thông tin cá nhân của người khác có thể được sử dụng để xác định hoặc liên hệ với bất kỳ người nào;
 • Không bao gồm nội dung quảng cáo, quảng cáo, chiến dịch chính trị, các cuộc thi, xổ số hoặc trưng cầu;
 • Liên kết trực tiếp với Trang web, dịch vụ kinh doanh, sản phẩm hoặc diễn đàn nơi nội dung được gửi;
 • Không được khiêu dâm, lăng mạ, phân biệt đối xử hoặc bất hợp pháp; hoặc là
 • Không sai hoặc gây hiểu nhầm.

Tất cả niêm yết bất động sản trên trang web là trách nhiệm duy nhất của thành viên (người có thể là chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản hoặc đại diện được ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu) và chúng tôi đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ tính chính xác của niêm yết tài sản, bất kỳ cáo buộc vi phạm hợp đồng nào của người sử dụng. Các thành viên tự chịu trách nhiệm duy trì thông tin về bất động sản của họ trên trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ và tất cả các đại diện về bất kỳ tài sản, tiện nghi, địa điểm, giá cả và tính khả dụng của nó cho một ngày cụ thể hoặc phạm vi ngày. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng bất kỳ bản sao, nội dung, tài liệu lưu động, sổ lưu niệm, vị trí của tài sản, phù hợp, giá cả hoặc thông tin sẵn có được công bố trên Trang web là chính xác hoặc cập nhật ngay cả trong trường hợp khách du lịch đã tìm kiếm ngày cụ thể hoặc loại tài sản.

Đôi khi, chúng tôi cũng có thể tạo mô tả mới hoặc thay đổi vị trí hoặc mô tả địa lý mà chúng tôi sử dụng để xác định thuộc tính trong niêm yết và kết quả tìm kiếm của người dùng. Do đó, chúng tôi có thể thay đổi vị trí hoặc mô tả địa lý được liên kết với bất kỳ bất động sản nào vào niêm yết bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm xác minh nội dung niêm yết bất động sản hoặc tính chính xác của vị trí. Các thành viên tự chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của vị trí, địa lý và các nội dung khác và vị trí hoặc mô tả địa lý và đồng ý kịp thời sửa (hoặc liên hệ với chúng tôi để sửa) bất kỳ sự thiếu chính xác và khách du lịch tự chịu trách nhiệm về việc xác minh tính chính xác của nội dung và mô tả đó.

Người dùng là người chịu trách nhiệm duy nhất về các nội dung đóng góp, cho dù người dùng đó đã đóng góp nội dung trực tiếp hay thông qua trang web của bên thứ ba. Người dùng tự chịu trách nhiệm cho nội dung do người dùng đóng góp và chúng tôi đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng đóng góp. Người sử dụng đại diện và bảo đảm rằng người dùng sở hữu hoặc bằng cách khác kiểm soát và có tất cả các quyền pháp lý cần thiết đối với việc đệ trình của người dùng và tên hoặc các định danh khác được sử dụng liên quan đến việc đệ trình đó bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các quyền cần thiết để cung cấp, tải lên, nhập hoặc gửi nội dung do người dùng đóng góp. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu cung cấp chứng nhận về quyền sở hữu hoặc sự cho phép và từ chối đưa nội dung do người dùng tạo ra do không có chứng nhận đó hoặc theo nhận định chủ quan của chúng tôi là những chứng nhận đó không thuyết phục.

Bằng cách gửi hoặc ủy quyền cho nội dung do người dùng đóng góp, bạn cấp cho chúng tôi và các đơn vị liên kết của chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không thể thu hồi, không hạn chế, không độc quyền, miễn phí bản quyền và được thanh toán đầy đủ để sử dụng, sao chép, cấp phép, cấp phép thứ cấp ), thích nghi, phân phối, hiển thị, trình bày, sao chép, truyền tải, sửa đổi, chỉnh sửa và sử dụng khác bản sao, ảnh và tương tự (nếu có) của bất kỳ nội dung nào do người dùng đóng góp liên quan đến kinh doanh của chúng tôi. Bất kể các điều đã nói ở trên, sau khi chấm dứt hoặc hết hạn một niêm yết bất động sản, chúng tôi sẽ không tiếp tục hiển thị nội dung do người dùng đóng góp đã được hiển thị trong niêm yết đó.

Bạn cho phép chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi có thể đăng ký bản quyền và bảo vệ nội dung do người dùng đóng góp, bao gồm hình ảnh, bản sao và nội dung có sẵn thông qua bất kỳ niêm yết thành viên nào, từ việc sử dụng trái phép nội dung do người sử dụng đóng góp bởi các bên thứ ba không liên kết có thể, đôi khi, cố gắng để cướp biển thông tin như vậy thông qua các phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, quyền đệ đơn kiện để tìm kiếm cứu trợ bắt buộc để bảo vệ tài liệu đó nhân danh và trong tên của bạn. Bạn đồng ý xuất hiện và hỗ trợ chúng tôi - với chi phí và kiểm soát của chúng tôi - với việc bảo vệ các tài liệu có bản quyền này khỏi phân phối lại trái phép.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cấp phép cho tất cả các quyền được cấp cho chúng tôi theo các Điều khoản này cho một hoặc nhiều bên thứ ba mà chúng tôi có thể ký hợp đồng để hiển thị toàn bộ hoặc một phần niêm yết bất động sản của thành viên hoặc cung cấp các dịch vụ khuyến mại hoặc các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Trong trường hợp bạn giữ lại bất kỳ quyền quy nạp, toàn vẹn hoặc bất kỳ quyền đạo đức nào khác trong bất kỳ nội dung nào do người dùng đóng góp, bạn từ bỏ quyền khẳng định hoặc yêu cầu sử dụng bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến nội dung do người dùng đóng góp hoặc bất kỳ tác phẩm phái sinh nào của nó và khẳng định rằng bạn không phản đối việc xuất bản, sử dụng, sửa đổi, xóa bỏ hoặc khai thác nội dung do người sử dụng đóng góp bởi chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi.

8. Phí dịch vụ Khách du lịch phải trả

Chúng tôi tính một khoản phí dịch vụ phải trả của những khách du lịch đăng ký một tài sản trên trang web bằng việc thanh toán tại trang web. Phí dịch vụ bao gồm việc sử dụng trang web, bao gồm các tính năng như hỗ trợ người dùng 24/7, và được tính như một phần trăm thay đổi của tổng số tiền đặt phòng (có thể hoặc không bao gồm các khoản phí bổ sung, thuế và các khoản tiền bị thiệt hại). Tùy thuộc vào luật pháp thuộc thẩm quyền của khách du lịch và / hoặc thành viên, VAT có thể bị tính trên phí dịch vụ. Phí dịch vụ chính xác (và bất kỳ khoản thuế VAT nào, nếu có) sẽ được hiển thị cho khách du lịch tại thời điểm đặt phòng. Phí dịch vụ cộng với VAT áp dụng sẽ được tính sau khi cả khách du lịch và thành viên chấp nhận đặt phòng. Phí dịch vụ sẽ chỉ được hoàn lại trong trường hợp một thành viên chấp nhận hủy bỏ việc đặt chỗ của du khách và hoàn trả toàn bộ khoản tiền thuê. Bất kỳ khoản thuế nào mà cơ quan thuế đánh giá về phí dịch vụ là trách nhiệm của HappyHomes và các thành viên không có nghĩa vụ đối với bất kỳ khoản nợ thuế nào. Các Thành viên đồng ý không khuyến khích hoặc cố vấn cho một khách du lịch để tránh hoặc phá vỡ lệ phí dịch vụ mà HappyHomes tính.

9. Phương tiện truyền thông xã hội hoặc trang web của bên thứ ba

Nếu trang web cung cấp một công cụ hoặc dịch vụ cho phép chúng tôi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hồ sơ hoặc thông tin khác về bạn mà bạn đã cung cấp cho Facebook hoặc trang web của bên thứ ba khác (mỗi trang "Trang web Truyền thông xã hội") và bạn quyết định sử dụng công cụ đó hay dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 • Thông tin hoặc nội dung là một phần của hồ sơ Social Media Site mà bạn đã chỉ định là "công khai" (hoặc một tên tương tự) (có thông tin hoặc nội dung như vậy và được gọi là "Nội dung Truyền thông Xã hội"), có thể là truy cập và sử dụng bởi chúng tôi trong kết nối với Trang web;
 • Nội dung Phương tiện Truyền thông Xã hội sẽ được coi là nội dung do người dùng tạo ra theo các Điều khoản này và cả bạn và chúng tôi sẽ có các quyền và trách nhiệm như bạn có đối với nội dung do người dùng tạo ra theo Các Điều khoản này;
 • Trong trường hợp Nội dung Truyền thông Xã hội vì bất cứ lý do nào bị phân loại sai với một mục đích công cộng hoặc tương tự hoặc không chính xác hoặc bạn không đồng ý với bất kỳ lý do nào, bạn đồng ý làm việc với Trang web Truyền thông xã hội để thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào và thừa nhận rằng chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng; và
 • Các hoạt động của hồ sơ và tài khoản của bạn trên Trang Thông tin Xã hội và trên trang Web này sẽ tiếp tục được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của Trang Thông tin xã hội đó.

10. Bản dịch và Bản đồ

Nếu bất kỳ nội dung đóng góp bởi thành viên hoặc người dùng tạo ra được hiển thị trên Trang web hoặc bất kỳ trang web nào của liên kết HappyHomes, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác hoặc chất lượng của bản dịch đó và người dùng tự chịu trách nhiệm cho việc xem xét, của bản dịch đó. Các bản đồ được cung cấp trên Trang web được cung cấp bởi Google phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Google Maps tại: http://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html.

11. Thông báo Vi phạm; Chính sách DMCA

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác, và HappyHomes không cho phép, tha thứ hoặc chấp nhận việc đăng bất kỳ nội dung nào trên trang web vi phạm bản quyền của bất kỳ ai. HappyHomes sẽ chấm dứt, trong trường hợp thích hợp, một thành viên hoặc khách du lịch là nguồn lặp lại vi phạm bản quyền. Nếu bạn biết được hoặc nghi ngờ bất kỳ vi phạm bản quyền nào trên trang này, vui lòng tham khảo các thủ tục của chúng tôi về Thông báo vi phạm Bản quyền (hoặc Chính sách DMCA), được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này.

12. Những ý tưởng và phản hồi không mong muốn

Người dùng đôi khi gửi cho chúng tôi ý tưởng hoặc đề xuất liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như ý tưởng về các sản phẩm hoặc công nghệ mới hoặc cải tiến, cải tiến trang web hoặc công cụ, quy trình, tài liệu, kế hoạch tiếp thị hoặc tên sản phẩm mới. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải xem xét hoặc xem xét chúng. Nếu bạn chọn gửi bất kỳ ý tưởng, tác phẩm nghệ thuật sáng tạo ban đầu, đề xuất hoặc tác phẩm khác ("gửi") dưới bất kỳ hình thức nào cho chúng tôi, sau đó bất kể bạn nói gì, viết hay cung cấp cho chúng tôi liên quan đến bài nộp của bạn. Mục đích duy nhất của chính sách này là để tránh những hiểu nhầm hoặc tranh chấp tiềm ẩn trong trường hợp bất kỳ phần nào của công việc kinh doanh của chúng tôi, như các sản phẩm, trang web, công nghệ hoặc chiến lược tiếp thị của chúng tôi có vẻ giống với bất kỳ đề xuất nào của bạn. Nếu bạn cung cấp bất kỳ đề nghị nào cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng: (i) nội dung của bạn và nội dung của nó sẽ tự động trở thành tài sản của HappyHomes, mà không bồi thường cho bạn; (ii) HappyHomes có thể sử dụng hoặc phân phối lại bất kỳ bản đệ trình và nội dung nào cho bất kỳ mục đích và bất kỳ cách nào; (iii) không có nghĩa vụ đối với HappyHomes để xem xét bất kỳ đệ trình nào; và (iv) không có nghĩa vụ giữ gìn bí mật.

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi của bạn về nhiều lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi. Nếu bạn muốn gửi phản hồi cho chúng tôi, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi bằng tab "phản hồi" ở phía dưới cùng bên phải của trang chủ, trang kết quả tìm kiếm, trang thuộc tính và bảng điều khiển chủ sở hữu. Vui lòng chỉ cung cấp phản hồi cụ thể trên trang web và dịch vụ của chúng tôi. Lưu ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bất kỳ phản hồi nào mà bạn cung cấp một cách bí mật và chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó dưới bất kỳ hình thức nào.

13. Các phần mềm trên trang web

Tất cả Phần mềm là tác phẩm có bản quyền của HappyHomes, một chi nhánh của HappyHomes hoặc một bên thứ ba được xác định. Việc bạn sử dụng Phần Mềm này được điều chỉnh bởi các Điều khoản này và các điều khoản của bất kỳ biên bản thoả thuận bổ sung nào kèm theo hoặc được bao gồm trong Phần mềm này. Nếu Phần mềm không kèm theo một thỏa thuận cấp phép bổ sung, chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy phép hạn chế, cá nhân và không được chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm để xem và sử dụng trang web này phù hợp với các Điều khoản này và không có mục đích nào khác.

PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO HÀNH, MỘT PHẦN HAY TẤT CẢ, TUỲ THEO ĐIỀU KHOẢN THOẢ THUẬN SỬ DỤNG HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM. CHÚNG TÔI NGHIÊM CẤM VIỆC SAO CHÉP HOẶC TÁI SẢN XUẤT BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO CÓ TRÊN TRANG WEB, TRỪ KHI CÓ THOẢ THUẬN SỬ DỤNG ĐẶC BIỆT KHÁC.

14. Các liên kết tới trang web của bên thứ ba

Trang này có thể chứa liên kết và con trỏ tới các trang web, tài nguyên và nhà tài trợ khác của Trang Web. Các liên kết đến và đi từ trang web đến các trang web bên thứ ba khác do các bên thứ ba duy trì không phải là sự chứng thực của chúng tôi về bất kỳ bên thứ ba nào, các trang web của bên thứ ba hoặc nội dung của nó. Chúng tôi cũng có thể cung cấp công cụ cho phép tương tác giữa Trang web và trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như Trang web truyền thông xã hội. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba và việc bạn sử dụng các trang web và tài nguyên đó sẽ không bị chi phối bởi các Điều khoản này.

15. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO HAPPYHOMES, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, CHUYÊN GIA TƯ VẤN, ĐẠI LÝ VÀ / HOẶC NHÂN VIÊN (GỌI CHUNG LÀ "NHÓM HAPPYHOMES") HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO VỀ DỊCH VỤ HOẶC CÔNG CỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB NÀO CỦA MỘT THÀNH VIÊN CỦA NHÓM HAPPYHOMES (MỖI MỘT "NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA"), CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LỢI NHUẬN BỊ MẤT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC TRỪNG PHẠT PHÁT SINH TỪ, DỰA TRÊN, HOẶC KẾT QUẢ TỪ (A) TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (B) CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, (C) BẤT KỲ VI PHẠM NÀO CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY BỞI BẠN HOẶC MỘT BÊN THỨ BA, (D) SỬ DỤNG TRANG WEB, CÔNG CỤ HOẶC DỊCH VỤ MÀ CHÚNG TÔI CUNG CẤP HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CUNG CẤP, (E) BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO DO NGƯỜI DÙNG ĐÓNG GÓP, (F) SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA TRANG CỦA CHÚNG TÔI VÀ BẤT KỲ TRANG WEB BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỘT TRANG WEB TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI, ĐƯỢC TẠO ĐIỀU KIỆN BỞI MỘT CÔNG CỤ HOẶC DỊCH VỤ TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ / HOẶC (G) BẤT KỲ GIAO TIẾP HOẶC GIAO DỊCH THỰC TẾ HOẶC CỐ Ý NÀO, KỂ CẢ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN ION, BẤT KỲ GIAO DỊCH THANH TOÁN NÀO (NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO NHẬN ĐƯỢC KHOẢN PHÍ LIÊN QUAN) GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG, TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. (3) TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, (4) HÀNH VI VI PHẠM, (5) SƠ SUẤT, HOẶC (6) BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO KHÁC GÂY RA (1) VI PHẠM HỢP ĐỒNG, (2) VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HÀNH ĐỘNG, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA NHƯ VẬY LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ KHÔNG BỊ CẤM THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB, BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN HOẶC CÓ BẤT KỲ TRANH CHẤP HOẶC KHIẾU NẠI NÀO KHÁC VỚI HOẶC ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI, NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO CỦA TRANG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC TRANG WEB, THÌ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ DUY NHẤT CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI CHÚNG TÔI LÀ CHẤM DỨT SỬ DỤNG TRANG WEB.

16. Không cam kết trách nhiệm

TRANG WEB, BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG, PHẦN MỀM, CHỨC NĂNG, TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN CÓ TRÊN HOẶC TRUY CẬP THÔNG QUA TRANG WEB, ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ HIỆN TẠI". TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP BỞI LUẬT PHÁP, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC GÌ ĐỐI VỚI NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB HOẶC CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN VÀ CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC TRUY CẬP BẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB ĐỐI VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO LIÊN KẾT SIÊU VĂN BẢN CHO CÁC BÊN THỨ BA HOẶC CHO BẤT KỲ SỰ VI PHẠM BẢO MẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TRUYỀN TẢI THÔNG TIN NHẠY CẢM THÔNG QUA TRANG WEB HOẶC TRANG LIÊN KẾT, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI biết ĐƯỢC VI PHẠM NHƯ VẬY. HƠN NỮA, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG VI PHẠM, TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC CHÍNH XÁC. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRÊN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO CHỨA TRONG ĐÓ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. TRANG WEB HOẶC MÁY CHỦ ĐƯỢC THIẾT LẬP KHÔNG CÓ VIRUT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN ĐỘC HẠI KHÁC . BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ SỰ TRUYỀN TẢI NÀO ĐẾN VÀ TỪ TRANG NÀY KHÔNG PHẢI LÀ BÍ MẬT VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC CỦA BẠN HOẶC NỘI DUNG ĐÓNG GÓP DO NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ BỊ ĐỌC HOẶC BỊ CHẶN BỞI NHỮNG NGƯỜI KHÁC. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG CÁCH GỬI THÔNG TIN LIÊN LẠC HOẶC NỘI DUNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÓNG GÓP CHO CHÚNG TÔI VÀ BẰNG CÁCH ĐĂNG THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB, BAO GỒM niêm yết BẤT ĐỘNG SẢN, KHÔNG CÓ BÍ MẬT, ỦY THÁC, HỢP ĐỒNG NGỤ Ý HOẶC CÁC MỐI QUAN HỆ KHÁC ĐƯỢC TẠO RA GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI NGOÀI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY .

BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ KHÔNG TÌM HOẶC CỐ TÌM CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG DO BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG CUNG CẤP, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, BẤT KỲ BẢN DỊCH NÀO, VÀ BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÊN BẤT KỲ GIAO DỊCH CHO THUÊ HOẶC GIAO DỊCH KHÁC GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM (KHÔNG THEO BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB) SỰ AN TOÀN CỦA BẤT KỲ GIAO DỊCH, TÀI SẢN CHO THUÊ HOẶC SỰ THẬT HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA BẤT KỲ niêm yết HOẶC NỘI DUNG KHÁC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB.

BẠN CÒN THỪA NHẬN RẰNG BẰNG CÁCH HIỂN THỊ THÔNG TIN HOẶC niêm yết TÀI SẢN Ở CÁC ĐIỂM ĐẾN CỤ THỂ, CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VIỆC ĐI ĐẾN CÁC ĐIỂM ĐẾN NHƯ VẬY LÀ KHÔNG CÓ RỦI RO VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐI ĐẾN BẤT KỲ ĐIỂM ĐẾN NÀO.

17. Tranh chấp; Trọng tài

HappyHomes có quyền sửa đổi các Điều khoản này, toàn bộ hay một phần, vào bất kỳ thời điểm nào như được trình bày dưới đây trong Phần 22, không áp dụng cho phần "Các Tranh chấp Trọng tài". Phiên bản của "Tranh chấp; Trọng tài " có hiệu lực vào ngày bạn chấp nhận điều khoản điều khoản.

HappyHomes cam kết làm hài lòng khách hàng, vì vậy nếu bạn có vấn đề hoặc tranh chấp, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết mối quan tâm của bạn. Nhưng nếu chúng tôi không thành công, bạn có thể theo đuổi các khiếu nại như được giải thích trong phần này. Bạn đồng ý cho chúng tôi một cơ hội để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu liên quan đến bất kỳ cách nào đối với trang web, bất kỳ giao dịch với đại lý kinh nghiệm khách hàng của chúng tôi, bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp, bất kỳ đại diện của chúng tôi, hoặc Chính sách Bảo mật của chúng tôi ("Claims") bằng cách liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng HappyHomes hoặc <...>. Nếu chúng tôi không thể giải quyết Yêu cầu Bồi thường của bạn trong vòng 60 ngày, bạn có thể tìm kiếm cứu trợ thông qua trọng tài hoặc trong các vụ kiện tụng nhỏ, như được nêu dưới đây.

Bất kỳ và tất cả các Yêu cầu bồi thường sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc, chứ không phải tại tòa án, trừ khi bạn có thể khẳng định các yêu cầu bồi thường trên từng cá nhân trong các tòa án nhỏ nếu họ đủ điều kiện. Điều này bao gồm bất kỳ Yêu cầu Bồi thường nào bạn khẳng định đối với chúng tôi, các công ty con, người dùng hoặc bất kỳ công ty nào cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua chúng tôi (được hưởng lợi từ thỏa thuận trọng tài này). Điều này cũng bao gồm bất kỳ Khiếu nại nào phát sinh trước khi bạn chấp nhận các Điều khoản này, bất kể phiên bản trước của Điều khoản yêu cầu trọng tài.

Không có thẩm phán hay bồi thẩm đoàn trọng tài và việc xem xét lại phán quyết của trọng tài là rất hạn chế. Tuy nhiên, một trọng tài viên có thể trao cho từng cá nhân những thiệt hại tương tự và cứu trợ như là một tòa án (bao gồm các thiệt hại theo luật định, phí luật sư và chi phí của luật sư) và phải tuân theo và thi hành các Điều khoản này như là một tòa án.

18. Các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Đặt phòng Trực tuyến.

Ngoài việc bị ràng buộc bởi các điều khoản khác được đưa ra trong tài liệu này, người dùng và thành viên sử dụng ReservationManager ™ hoặc bất kỳ công cụ nào khác do chúng tôi cung cấp hoặc nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp trên trang web cho phép người sử dụng đặt và thanh toán tiền thuê tài sản trực tuyến trên một hoặc nhiều trang web (gọi chung là "Dịch vụ Đặt chỗ") cũng bị ràng buộc bởi các điều khoản sau đây, ngoài các điều khoản khác có liên quan đến việc sử dụng Trang web. Ngoài ra, nếu Dịch Vụ Đặt Phòng bao gồm dịch vụ thanh toán hoặc các dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp, các dịch vụ đó phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung và chính sách bảo mật của các nhà cung cấp bên thứ ba đó.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đặt phòng để quản lý yêu cầu, báo giá, và hợp đồng cho thuê và để cho phép thanh toán được thực hiện liên quan đến việc cho thuê. Vui lòng xem lại các điều khoản và điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp bên thứ ba một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này hoặc các điều khoản của nhà cung cấp bên thứ ba, bạn không có quyền thu thập thông tin từ hoặc nếu không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ Đặt Phòng của chúng tôi. Việc không sử dụng Dịch Vụ Đặt Phòng của chúng tôi theo các điều khoản sử dụng sau đây có thể đưa bạn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng và trách nhiệm pháp lý khác.

Bằng cách sử dụng hợp đồng cho thuê như là một phần của Dịch vụ Đặt chỗ hoặc hiển thị các điều khoản liên quan đến việc cho thuê như là một phần của quá trình đăng ký trực tuyến (bao gồm các điều khoản mà chúng tôi yêu cầu), khách du lịch và thành viên đều đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong hợp đồng cho thuê hoặc các điều khoản khác được hiển thị trong quá trình đặt phòng (bao gồm nhưng không giới hạn đối với chính sách hoàn trả hủy) có hiệu lực kể từ ngày người sử dụng cho biết chấp nhận hợp đồng thuê hoặc thuê, nếu có. Bạn đồng ý và đồng ý rằng (i) bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các điều khoản và điều kiện đó, (ii) bất kỳ hợp đồng cho thuê nào được sử dụng, cho dù mẫu được cung cấp bởi Trang web hoặc hợp đồng thuê được sao chép và dán vào ReservationManager (hay công cụ đặt phòng trực tuyến khác trên (iii) Không có gì trong Dịch vụ Đặt chỗ, các Điều khoản này hoặc bất kỳ thỏa thuận thuê mẫu nào là thay thế cho lời khuyên của luật sư và (iv) bạn có được hướng dẫn để có được luật sư địa phương để chuẩn bị, xem xét và sửa đổi nếu cần thiết bất kỳ thỏa thuận cho thuê để đảm bảo tuân thủ luật pháp và hoàn cảnh cụ thể, và sửa lại hợp đồng cho thuê khi cần thiết để đại diện chính xác tài sản, tính năng, v.v.

Có một số thành viên, thường là người quản lý tài sản, những người sử dụng phần mềm được cung cấp bởi chi nhánh của chúng tôi, HappyHomes Software, Inc. hoặc bên thứ ba. Phần mềm như vậy ("Các Dịch vụ Đặt phòng Khác") có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc các thành viên cung cấp Các Dịch vụ Đặt phòng Khác. Người dùng sử dụng các Dịch vụ Đặt phòng Khác như vậy có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản đó ngoài Điều khoản của chúng tôi.

19. Trách nhiệm đối với Trách nhiệm pháp lý và Tài sản.

Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc có được bảo hiểm đủ để bảo vệ tài sản và khách hàng hoặc những chuyến đi của họ, nếu có. Các Thành viên đồng ý rằng họ có hoặc sẽ có được bảo hiểm thích hợp đủ để trang trải cho các tài sản mà họ niêm yết trên Trang web trước khi chuyến đi đầu tiên của họ và sẽ duy trì bảo hiểm đầy đủ về bảo hiểm thông qua ngày khởi hành của bất kỳ khách du lịch nào mà họ đã có được qua Trang web. Hơn nữa, các thành viên đồng ý cung cấp cho chúng tôi bản sao các bằng chứng liên quan về bảo hiểm theo yêu cầu.

20. Điều khoản chung

Liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào, người dùng có thể ghé thăm <...>.

Khi chúng tôi cần gửi thông báo cho bạn, nó sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn cung cấp cho trang web trong quá trình đăng ký hoặc đặt phòng hoặc yêu cầu hoặc sau đó được cập nhật trong tài khoản của bạn (nếu có). Thông báo sẽ được coi là đã nhận khi nhận hoặc 24 giờ sau khi gửi email, trừ khi bên gửi được thông báo rằng địa chỉ email là không hợp lệ. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo bằng thư bảo đảm, trả trước bằng bưu phí và trả lại cho bất kỳ địa chỉ vật lý nào được cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký hoặc sau này được cập nhật trong tài khoản của bạn (nếu có). Thông báo sẽ được coi là được đưa ra ba ngày sau ngày gửi thư đến một địa chỉ vật lý và một ngày sau khi gửi thư đến một địa chỉ điện tử.

Chúng tôi có thể thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh nào của Trang web bất kỳ lúc nào, bao gồm tính sẵn có của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung của trang web. Chúng tôi cũng có thể áp đặt giới hạn đối với các tính năng hoặc dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào các bộ phận hoặc toàn bộ Trang web mà không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý. Phiên bản Điều khoản này có hiệu lực vào ngày nêu trên và phiên bản này sửa đổi phiên bản có hiệu lực trước ngày đó. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý riêng của mình, để sửa đổi các Điều khoản này, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào. Thông báo về bất kỳ sửa đổi nào sẽ được đăng trên Trang web bằng cách chỉ ra ngày sửa đổi cuối cùng ở đầu Điều khoản và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Khi các thành viên đăng ký lại các mục đăng ký, các điều khoản có hiệu lực tại thời điểm gia hạn sẽ chi phối, miễn là các điều khoản đó có thể thay đổi như được mô tả ở trên.

Chúng tôi cũng bảo lưu quyền, tùy theo quyết định của riêng mình và đôi khi, cung cấp các chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ có các điều khoản và điều kiện riêng biệt tách biệt và có thể thay thế hoặc bổ sung một số khía cạnh về các Điều khoản này. Trong những trường hợp như vậy, việc bạn sử dụng trang web liên quan đến chương trình đặc biệt như vậy được điều chỉnh bởi các Điều khoản này cùng với các điều khoản và điều kiện của chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, đồng ý với các điều khoản và điều kiện khác nhau hoặc xung đột với bất kỳ người dùng nào. Bất kỳ điều khoản và điều kiện như vậy sẽ không có hiệu lực thi hành trừ khi chúng tôi đồng ý cụ thể.

Mức phí và lệ phí đăng ký (bao gồm bất kỳ hoa hồng) nào tính cho bất kỳ niêm yết nào không phải là đăng ký dựa trên (ví dụ như trả cho mỗi đặt phòng) được đặt tại thời điểm người dùng hoặc thành viên mua đăng ký hoặc gia hạn hoặc đăng ký cho các tổ chức phi- đăng ký dựa trên đăng ký, nếu có. Các mức giá và lệ phí như vậy có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc chấp thuận. Đối với đăng ký thuê bao, các mức giá có hiệu lực tại thời điểm gia hạn đăng ký tiếp theo của thành viên, niêm yết mới hoặc nâng cấp thành viên hoặc bất kỳ lệnh bổ sung hoặc mới nào khác của bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào sẽ chi phối cho việc đổi mới hoặc đặt hàng khác. Các khoản phí và hoa hồng áp dụng cho các niêm yết trả cho mỗi đặt phòng được cung cấp trên một hoặc nhiều Trang web sẽ được hiển thị trong tab "niêm yết Bất động sản của bạn" khi sản phẩm đó thường được cung cấp trên một Trang web hoặc được quy định trong một giao tiếp giữa chúng tôi và thành viên.

Các loại sản phẩm và dịch vụ (bao gồm các tính năng, điều khoản và hoạt động của chúng) được cung cấp tại thời điểm thuê bao của thành viên hoặc đăng ký để có niêm yết không dựa trên đăng ký phải tuân thủ các giới thiệu trưng bày tại thời điểm sử dụng và / hoặc mua và có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc chấp thuận. Chúng tôi tiếp tục bảo lưu quyền cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng bổ sung để mua vào bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi không đưa ra các Điều Khoản đã được mỗi người sử dụng trang web đưa vào. Vui lòng tạo một bản sao của các Điều khoản này cho hồ sơ của bạn bằng cách in và / hoặc lưu bản sao Điều khoản đã tải xuống trên máy tính cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chấm dứt ngay việc truy cập hoặc sử dụng Trang của bất kỳ người dùng nào do người sử dụng vi phạm Các Điều khoản này hoặc bất kỳ việc sử dụng Trang web trái phép nào. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có hành động chống lại tất cả các vi phạm các Điều khoản này. Việc chúng tôi không thực hiện hành động tức thì đối với hành vi vi phạm của bạn hoặc người khác không từ bỏ quyền của chúng tôi đối với hành vi vi phạm hoặc vi phạm khác.

Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn đối với các vấn đề được đưa ra trong tài liệu này và thay thế cho bất kỳ thoả thuận nào trước đó giữa chúng tôi và bạn đối với việc sử dụng trang web của bạn. Các tiêu đề trong các Điều khoản này chỉ có tính tham khảo và không giới hạn phạm vi hoặc phạm vi của phần đó. Trong trường hợp bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác áp dụng cho sản phẩm, công cụ hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang của chúng tôi, các Điều khoản trong Hợp đồng này sẽ được áp dụng. Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản này được phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, các điều khoản khác của Điều khoản này vẫn giữ nguyên hiệu lực. Hơn nữa, bất kỳ điều khoản nào của Các Điều Khoản này đều bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được một phần hay mức độ sẽ vẫn còn hiệu lực trong phạm vi không bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được.

Chúng tôi có thể gán các Điều khoản này theo ý của chúng tôi. Người sử dụng phải có được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi để gán các Điều khoản này, có thể được cấp hoặc giữ lại bởi chúng tôi theo ý của chúng tôi.

HappyHomes có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi phân biệt đối xử (bao gồm nhưng không giới hạn chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, giới tính, nhận dạng giới tính hoặc khuynh hướng tình dục), quấy rối hoặc bạo lực và chúng tôi sẽ sử dụng tuỳ ý của chúng tôi để loại bỏ bất kỳ khách du lịch và / hoặc chủ sở hữu / người quản lý bất động sản nào từ trang web của chúng tôi, những người biểu lộ hoặc quảng bá hành vi như vậy. HappyHomes có quyền thực thi chính sách này theo quyết định của mình và trên cơ sở rằng sự an toàn hoặc tài sản của chủ sở hữu và du khách là có nguy cơ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG ÁP DỤNG CHO THÀNH VIÊN

Ngoài việc bị ràng buộc bởi các điều khoản nêu trên, các thành viên quảng cáo trên Trang web cũng bị ràng buộc bởi các điều khoản sau, ngoài các điều khoản khác đã đồng ý liên quan đến việc mua hoặc đổi mới một niêm yết.

21. Điều Kiện Hội Viên; Độ chính xác của thông tin; Yêu cầu Thực hành niêm yết.

Các dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể được sử dụng bởi các thành viên có thể ký hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật hiện hành. Nếu bạn đăng ký dưới dạng một thực thể kinh doanh, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền ràng buộc đối tượng vào các Điều khoản này. Mỗi thành viên đại diện và giao ước rằng tất cả các thông tin gửi cho chúng tôi và cho Trang web trong khi đăng ký thành viên đó với Trang web là đúng và chính xác. Mỗi thành viên tiếp tục đồng ý thông báo ngay cho Trang web bằng cách liên hệ với chúng tôi như được nêu ở trên trong "Liên hệ với chúng tôi" liên quan đến bất kỳ bản cập nhật nào đối với bất kỳ thông tin liên lạc nào được gửi trước đó bởi thành viên đó vào Trang web.

Để niêm yết một tài sản trên Trang web, các thành viên phải tuân thủ Tiêu chuẩn Thị trường của HappyHomes được tìm thấy tại <...>. Các tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các Thành viên phải duy trì một lịch đặt phòng chính xác trên niêm yết của họ;
 • Thành viên phải sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đáp ứng tất cả các yêu cầu đặt phòng từ khách du lịch trong vòng 24 giờ kể từ ngày nhận được yêu cầu đặt phòng;
 • Các Thành viên phải đồng ý thực hiện những nỗ lực thương mại hợp lý để làm cho tất cả các khoản thanh toán du lịch được xử lý trong vòng 24 giờ sau khi được khách hàng cho phép thanh toán;
 • Các Thành viên phải đáp ứng và chấp nhận một số lượng yêu cầu và yêu cầu đặt phòng nhận được theo sự quan tâm của kinh nghiệm du lịch; và
 • Các thành viên bị cấm hủy bỏ một số tư liệu đã được chấp nhận.

22. Đại diện thành viên bổ sung

Mỗi thành viên đại diện và giao ước rằng: (i) sở hữu và / hoặc có tất cả các quyền và thẩm quyền cần thiết để chào bán và thuê tài sản do thành viên đó niêm yết; (ii) Khoản tiền thuê không vi phạm hợp đồng cho thuê cơ bản và không trái pháp luật; (iii) nó sẽ mô tả chính xác tài sản cho thuê của chủ thể, sẽ không bao giờ tiết lộ một khiếm khuyết về vật chất hoặc thông tin cụ thể về một tài sản cho thuê và sẽ theo yêu cầu, hoặc theo thời gian, xem lại nội dung và vị trí bất động sản mô tả địa lý để đảm bảo nó là chính xác và không gây hiểu nhầm; (iv) nó sẽ không từ chối một cách sai trái quyền truy cập vào tài sản được niêm yết; và (v) sẽ không hoàn trả khi đến hạn theo chính sách hủy hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê cơ bản. Ngoài ra, nếu HappyHomes, thông qua một trong các chương trình bảo hành hoặc bảo hành của mình, và tuỳ theo quyết định của mình, bồi thường cho một khách du lịch mất mát do hành vi hoặc thiếu sót của một thành viên, HappyHomes có quyền truy cứu thành viên về số tiền đã trả hoặc đóng góp đối với sự mất mát.

Theo yêu cầu của chúng tôi, mỗi thành viên đồng ý cung cấp ngay cho chúng tôi bằng chứng xác minh cá nhân, chứng minh rằng điều kiện, địa điểm hoặc tiện nghi liên quan đến tài sản được mô tả chính xác trong niêm yết, bằng chứng về quyền sở hữu tài sản được niêm yết trên Trang web và / hoặc bằng chứng về thẩm quyền niêm yết tài sản. Nếu bạn là người thuê nhà niêm yết một ngôi nhà, căn hộ hoặc căn hộ, vui lòng tham khảo hợp đồng cho thuê hoặc thuê của bạn hoặc liên hệ với chủ nhà trước khi niêm yết bất động sản để xác định hợp đồng thuê hoặc hợp đồng của bạn có những hạn chế làm hạn chế khả năng của bạn niêm yết phòng của bạn, nhà, chung cư hoặc căn hộ. Niêm yết tài sản thuê lại có thể là vi phạm hợp đồng thuê nhà và có thể dẫn đến hành động pháp lý chống lại bạn bởi chủ đất, kể cả việc trục xuất có thể xảy ra.

23. Xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng niêm yết của bạn sẽ xuất hiện theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào trong kết quả tìm kiếm trên Trang web. Đơn đặt hàng tìm kiếm sẽ dao động dựa trên nhiều yếu tố như thông số tìm kiếm, mức đăng ký mua, chất lượng niêm yết, tần suất cập nhật lịch, sở thích du lịch, thời gian phản hồi thành viên, lịch sử đặt phòng, khả năng đặt phòng trực tuyến, và các yếu tố khác mà chúng tôi có thể coi là quan trọng đối với trải nghiệm người dùng theo thời gian ("Kết quả thích hợp nhất"). Niêm yết sự xuất hiện hoặc thứ tự trong bất kỳ kết quả tìm kiếm cụ thể nào cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào các tiêu chí tìm kiếm được sử dụng bởi khách du lịch cụ thể. Chúng tôi bảo lưu quyền áp dụng các thuật toán tìm kiếm khác nhau hoặc để sử dụng các phương pháp để tối ưu hóa kết quả Kết hợp Tốt nhất cho trải nghiệm của khách du lịch đặc biệt và trên toàn bộ thị trường. Các niêm yết được đặt trên cơ sở không phải đăng ký, chẳng hạn như thanh toán từng lần cho mỗi đặt phòng, có thể không phải luôn luôn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Các niêm yết được phân phối trên các trang web của bên thứ ba không được đảm bảo để hiển thị trên trang web của bên thứ ba đó theo thứ tự cụ thể nào hoặc có thể không hiển thị. Kết quả tìm kiếm và đơn đặt hàng có thể khác với ứng dụng trên điện thoại của HappyHomes so với các trang web này xuất hiện trên Trang web. Để tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm cho cả thành viên và khách du lịch và cải tiến quá trình Kết hợp Tốt nhất, HappyHomes vẫn giữ quyền chạy thử nghiệm thỉnh thoảng sẽ bị hạn chế về thời gian nhưng có thể thay đổi cách chúng tôi hiển thị niêm yết và kết quả tìm kiếm.

24. Nội dung, Giao diện và Bản sao.

Tất cả nội dung và bản sao sửa đổi do các thành viên đăng đều có thể được xem xét và chấp thuận tuỳ ý chủ quan của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xuất bản bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi theo ý chúng tôi là không đáp ứng các Điều khoản này. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải xem xét lại nội dung và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thiết kế hoặc sửa đổi của bản sao, tài sản, nội dung và / hoặc hình ảnh hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với bất kỳ nội dung, bởi bất kỳ thành viên nào. Tất cả nội dung phải đáp ứng các Điều khoản và Nguyên tắc Nội dung của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa nội dung được gửi tới Trang web theo cách không có ý nghĩa để duy nhất để đảm bảo rằng nội dung tuân thủ Nguyên tắc Nội dung hoặc yêu cầu định dạng của chúng tôi. Các thành viên có trách nhiệm xem xét và đảm bảo rằng bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web xuất hiện như là thành viên dự định.

25. Hình ảnh

Các bức ảnh nên mô tả căn hộ thuê nghỉ dưỡng là chủ đề chính của bức ảnh và không bao gồm trẻ em hoặc người lớn nếu bạn không có sự đồng ý của pháp luật hoặc bất kỳ thông tin hoặc hình ảnh nào vi phạm quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với bản bản quyền) hoặc bất kỳ quyền nào khác của bên thứ ba. Chúng tôi bảo lưu quyền không hiển thị hoặc loại bỏ bất kỳ hình ảnh nào mà chúng tôi xác định theo ý kiến chủ quan, không đáp ứng các Điều khoản này hoặc không chấp nhận được đối với chúng tôi.

Bằng cách nộp một bức ảnh cho chúng tôi, thành viên đại diện và bảo đảm rằng (a) nó giữ tất cả các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các quyền bản quyền), (b) bất kỳ người nào trong bức ảnh đã cho phép sự giống nhau của họ được hiển thị trong một quảng cáo trực tuyến trên Trang, (c) bức ảnh một cách chính xác và công bằng thể hiện đối tượng của bức ảnh và không bị thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào có thể gây hiểu lầm cho người xem bức ảnh đó, và (d) nó sẽ bồi thường và giữ trang web và bất kỳ thành viên nào của HappyHomes Group khỏi bất kỳ hành động nào phát sinh từ bất kỳ hành vi sai trái nào đối với bất kỳ và tất cả các bức ảnh đã được đệ trình hoặc trong trường hợp có tuyên bố rằng việc sử dụng một bức ảnh vi phạm bản quyền của bên thứ ba.

Trách nhiệm của thành viên là có được bất kỳ và tất cả các quyền cần thiết để sử dụng, đăng và cấp các quyền nêu trên trong tất cả các tài liệu chụp ảnh và các tài liệu khác được sử dụng trong niêm yết của nó. Thành viên đảm bảo rằng họ là chủ sở hữu bản quyền trong tài liệu đó hoặc được chủ sở hữu ủy quyền để cấp cho chúng tôi các quyền trong đó có và đồng ý cung cấp bất kỳ bằng chứng về các quyền đó đối với chúng tôi mà chúng tôi có thể yêu cầu. Mỗi thành viên khác đồng ý rằng chúng tôi có thể sao chép toàn bộ hoặc một phần bất kỳ tài liệu nhiếp ảnh nào được cung cấp bởi thành viên đó trong việc quảng bá tài sản của thành viên đó hoặc Trang web.

26. Sử dụng Thương hiệu hoặc Biểu tượng của chúng tôi.

Một thành viên có thể sử dụng một cách hạn chế nhãn hiệu hoặc hình ảnh biểu tượng của chúng tôi liên quan đến niêm yết tài sản mà không cần có sự cho phép bằng văn bản cụ thể trước. Sau đây là các hướng dẫn tổng quát. Bạn thường được phép tham khảo HappyHomes hoặc tên của một trong những trang web chi nhánh của chúng tôi mà bạn niêm yết tài sản của bạn theo cách mô tả trong niêm yết của bạn trên Trang web hoặc trong các truyền thông được cho phép khác. Ví dụ: bạn có thể nói "Kiểm tra thuê nghỉ mát của tôi trên HappyHomes" hoặc "Tôi niêm yết các thuộc tính trên HappyHomes". Tuy nhiên, bạn không được tham khảo HappyHomes hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi theo bất kỳ cách nào có thể khiến một ai đó tin rằng công ty, tài sản, niêm yết hoặc trang web của bạn được tài trợ bởi, liên kết, hoặc được xác nhận bởi HappyHomes hoặc một trong các chi nhánh của chúng tôi. Ví dụ: bạn không thể nói "HappyHomes tài trợ cho kỳ nghỉ cho thuê của tôi" hoặc mô tả tài sản của bạn là "Giá thuê nhà tốt nhất của HappyHomes". Bạn không được sử dụng tên HappyHomes hoặc một trong các tên của tổ chức của chúng tôi trên bất kỳ trang web nào khác niêm yết các kỳ nghỉ cho thuê mà không có văn bản ủy quyền trước của chúng tôi.

Tên và biểu trưng của HappyHomes và các trang của HappyHomes Group và các chi nhánh của chúng tôi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký pháp lý. Chúng tôi thường không cho phép sử dụng tên và biểu trưng của chúng tôi, trừ khi được mô tả ở trên hoặc với sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Nếu bạn muốn được sử dụng tên và / hoặc biểu tượng của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào khác, bao gồm, nhưng không hạn chế, trên bất kỳ trang web, danh thiếp, biển hiệu, áo thun, vv, hoặc nếu bạn có câu hỏi khác, bạn có thể ghé thăm trang trợ giúp <...>.

27. Liên kết Siêu văn bản.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối các liên kết siêu văn bản đến, hoặc chứa địa chỉ của các trang web khác từ các trang của thành viên, và có thể xóa liên kết hoặc địa chỉ web mà không cần thông báo theo nhận định chủ quan của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi bảo lưu quyền tính phí cho liên kết siêu văn bản bất cứ lúc nào.

28. Thay thế tài sản; Quảng cáo nhiều hơn một tài sản; Quản lý tài sản.

Mỗi niêm yết phải liên quan đến một tài sản riêng lẻ và được xác định riêng biệt, trừ khi bạn mua một gói niêm yết rõ ràng cho phép thay thế tài sản. Điều này có nghĩa rằng:

 • Tài sản trong niêm yết không được thay thế cho một tài sản khác mà không có sự chấp thuận của chúng tôi. Chúng tôi có thể chấp thuận yêu cầu theo nhận định chủ quan nếu hợp đồng của chủ sở hữu tài sản cho tài sản đã bị chấm dứt và thành viên cung cấp bằng chứng đầy đủ và hoàn thành bất kỳ hình thức bổ sung nào mà chúng tôi có thể yêu cầu. Loại và thời hạn của việc niêm yết cho bất kỳ tài sản nào được thay thế sẽ giống với loại và thời hạn của thuộc tính được niêm yết ban đầu (nghĩa là, thời hạn sẽ không được kéo dài quá thời hạn ban đầu). Khi yêu cầu thay đổi cho niêm yết hiện có được chấp thuận sẽ tạo thành một tài sản khác trong niêm yết. Sau đó chúng tôi có quyền chấm dứt niêm yết cũ và có thể quyết định tuỳ ý giữ lại bất kỳ khoản phí liên quan trước đây đã có niêm yết như là bồi thường cho các vi phạm điều kiện này.
 • Tài sản niêm yết không thể chỉ là một ví dụ về trong một khu vực nhất định. Chỉ có một tài sản có thể xuất hiện trên mỗi niêm yết, trừ khi đó là bất động sản với nhiều đơn vị cho thuê và các niêm yết bổ sung được mua. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi bản sao hoặc xóa bất kỳ niêm yết nào khi có nhiều tài sản được mô tả trong niêm yết đó và có thể lựa chọn, theo ý riêng của chúng tôi, để giữ lại bất kỳ khoản phí nào liên quan đến niêm yết không phù hợp như là bồi thường cho việc vi phạm điều kiện này.

29. Yêu cầu Phương thức thanh toán; Phí ngân hàng và thẻ tín dụng.

Không một thành viên nào có thể yêu cầu bất kỳ khách du lịch nào gửi tiền bằng thư tín hoặc sử dụng dịch vụ chuyển khoản bằng tiền mặt ngay tức thì như Western Union hoặc MoneyGram để thanh toán cho tất cả hoặc một phần của giao dịch cho thuê bất động sản. Bất kỳ vi phạm nào đối với thuật ngữ này hoặc bất kỳ phương thức thanh toán không chấp nhận được nào khác có thể được đăng trên Trang web có thể dẫn đến việc loại bỏ ngay lập tức niêm yết không phù hợp khỏi Trang web mà không cần thông báo cho thành viên và không hoàn lại tiền. Đôi khi chúng tôi có thể biết được việc thực hiện giao dịch có liên quan đến phương thức thanh toán trái phép hoặc phương thức thanh toán gian lận. Chúng tôi hy vọng sẽ hỗ trợ người dùng tránh những giao dịch như vậy, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về trách nhiệm hay trách nhiệm của người sử dụng hoặc thông báo cho người dùng về bất kỳ hoạt động thực tế hoặc nghi ngờ nào.

Các ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của người dùng có thể áp dụng các khoản phí hoặc phí nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí giao dịch nước ngoài liên quan đến bất kỳ khoản tiền thuê bất động sản nào. Nghĩa vụ của người dùng là xem xét bất kỳ thỏa thuận nào với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng liên quan đến bất kỳ khoản phí như vậy.

30. Thanh toán đăng ký; Đổi mới Tự động Thanh toán Đăng ký.

Đối với bất kỳ đăng ký nào thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc PayPal, đăng ký đó sẽ tự động gia hạn khi kết thúc thời hạn hiện tại với thời hạn bổ sung cùng thời hạn (như kỳ trước) và theo tỷ lệ đăng ký không khuyến mại hiện tại . Nếu đăng ký đó đã được mua bằng séc hoặc một hình thức thanh toán khác không phải bằng thẻ tín dụng hoặc PayPal (nếu hình thức thanh toán khác đã được cho phép), đăng ký đó sẽ không được tự động gia hạn. Tính năng gia hạn tự động cho phép dịch vụ của bạn không bị gián đoạn khi hết hạn hiện tại. Nếu bạn muốn tắt tính năng tự động gia hạn, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình và tự tắt tính năng tự động gia hạn trong bảng điều khiển chủ sở hữu ít nhất năm (5) ngày trước ngày kết thúc thời hạn hiện tại. Khi có bất kỳ việc tắt tự động gia hạn nào, đăng ký của bạn sẽ vẫn hoạt động sau khi hết thời hạn thuê bao hiện tại; tuy nhiên đăng ký của bạn sẽ không được tự động gia hạn sau khi hết hạn hiện tại. Nếu đăng ký của bạn không tự động gia hạn hoặc hết hạn sau khi kết thúc thời hạn thuê bao hiện tại và bạn muốn gia hạn đăng ký, bạn sẽ phải trả phí đăng ký không khuyến mại hiện tại để gia hạn đăng ký hoặc kích hoạt một thuê bao mới.

Nếu bạn không tắt tính năng tự động gia hạn và bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ đăng ký của chúng tôi, bạn xác nhận lại và cho phép chúng tôi tính phí hình thức thanh toán của bạn vào cuối mỗi thời hạn đăng ký cho một khoảng thời gian bổ sung có cùng thời lượng với kỳ hạn ban đầu và với tỷ lệ đăng ký hiện thời, không khuyến mại cho cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ bạn mua lần cuối đã thay đổi theo bất kỳ cách nào hoặc không còn được cung cấp, bạn đồng ý và ủy quyền cho chúng tôi tính phí hình thức thanh toán của bạn khi gia hạn thời hạn đăng ký cho một sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự như do chúng tôi xác định, đối với sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua trước đó, ngay cả khi giá của sản phẩm hoặc dịch vụ đó không giống như sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào, và chúng tôi bảo lưu quyền được thanh toán trực tiếp từ bạn nếu cần. Nếu bạn muốn thay đổi hình thức thanh toán của mình để được tính phí hoặc nếu thông tin về hình thức thanh toán của bạn thay đổi, hãy xem <...> để biết thông tin về việc cập nhật thông tin thanh toán trong bảng điều khiển chủ sở hữu của bạn, nếu phù hợp hoặc để cung cấp biểu mẫu mới hoặc khác thông tin thanh toán.

Nếu một Trang web cho phép bạn niêm yết tài sản của mình trên cơ sở khác với việc thuê bao, bạn đồng ý trả tiền bồi thường cho chúng tôi như đã mô tả trong quá trình đăng ký, có thể chúng tôi thay đổi bồi thường theo thời gian mà không cần thông báo cho chúng tôi về việc bồi thường trên Trang web mà bạn đã đăng ký cho niêm yết. Quá trình đăng ký và thông báo bổ sung mà bạn có thể nhận được từ chúng tôi cũng có thể cung cấp các điều khoản và điều kiện bổ sung cho các niêm yết đó.

31. Thời hạn đăng ký và yêu cầu hoàn tiền.

Tất cả các niêm yết đăng ký được bán để chạy toàn bộ nhiệm kỳ được chọn bởi thành viên. Thời hạn bắt đầu vào ngày mà thành viên thanh toán đầy đủ hoặc ban đầu (khi áp dụng) và hết hạn một năm sau đó. Ví dụ: đối với kỳ thuê bao hàng năm, nếu thành viên nộp thanh toán cho đăng ký vào ngày 1 tháng 7, đăng ký sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 của năm tiếp theo. Nếu bạn gia hạn niêm yết đăng ký của mình hoặc nếu niêm yết đăng ký của bạn tự động gia hạn, niêm yết của bạn sẽ vẫn trực tuyến trong khoảng thời gian đăng ký mới mà không hoàn lại tiền.

Nói chung, không có khoản hoàn trả nào có sẵn trừ khi một thành viên đủ điều kiện để được hoàn lại theo bất kỳ chương trình đặc biệt nào mà chúng tôi có thể áp dụng. Nếu bạn tin rằng bạn đủ điều kiện để hoàn lại tiền, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi yêu cầu đến địa chỉ được niêm yết dưới "Liên hệ với chúng tôi" ở trên và bao gồm số niêm yết của bạn và lý do bạn yêu cầu hoàn lại tiền. Sau đó chúng tôi sẽ xác định, tùy theo ý kiến chủ quan của chúng tôi, cho khoản tiền hoàn lại. Nếu bạn bán bất động sản và không còn muốn niêm yết trên mạng nữa, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể xóa niêm yết; tuy nhiên, chúng tôi không áp dụng hoàn tiền trong trường hợp này.

32. Các điều khoản bổ sung áp dụng đối với niêm yết Trả cho Mỗi lần đặt phòng.

Đối với các niêm yết tài sản thanh toán theo từng lần đặt, các điều khoản và điều kiện có hiệu lực tại thời điểm đặt phòng được chấp nhận sẽ điều chỉnh và thay thế bất kỳ thỏa thuận trước giữa chúng tôi và bạn đối với việc sử dụng trang web của bạn.

Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn đối với các vấn đề được đưa ra trong tài liệu này,

Mô tả về các tính năng và phí áp dụng sẽ áp dụng cho niêm yết trả cho mỗi lần đặt hàng trong tab "niêm yết Bất động sản" của trang web cung cấp sản phẩm đó, khi được cung cấp rộng rãi. niêm yết tài sản thanh toán theo từng lần đặt phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và yêu cầu bổ sung được nêu ra trong quá trình đăng ký cho niêm yết đó, bao gồm các điều khoản của các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi. Đặt phòng trực tuyến và thanh toán là bắt buộc đối với tất cả các niêm yết trả cho mỗi lần đặt. Thanh toán trực tuyến do các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp phải tuân theo các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của các nhà cung cấp đó.

Các niêm yết trả cho mỗi lần đặt hàng có thể được chuyển đổi thành niêm yết thường  xuyên bất cứ lúc nào; tuy nhiên bất kỳ đặt chỗ nào đã được thực hiện trước khi chuyển đổi vẫn phải chịu lệ phí trả cho mỗi lần đặt. Chính sách hủy đặt phòng được yêu cầu đối với tất cả các niêm yết trả cho mỗi lần đặt phòng, và các yêu cầu cho các chính sách hủy sẽ được hiển thị thông qua tab "niêm yết Bất động sản" của trang web cung cấp niêm yết trả cho mỗi lần đặt.

33. Phân phối niêm yết cho trang web của bên thứ ba.

Để cho phép các thành viên có được sự phân phối tài sản rộng rãi hơn, chúng tôi có thể cung cấp thông tin niêm yết và nội dung của bạn hoặc phân phối niêm yết của bạn trên trang web của bên thứ ba. Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho các phân phối này, như chúng tôi có thể thông báo cho bạn thông qua tài khoản chủ sở hữu hoặc email của bạn.

34. Chấm dứt niêm yết; Các biện pháp khác.

Bất kỳ thành viên nào nộp các tài liệu không thích hợp cho trang web của chúng tôi hoặc vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi, không tuân thủ các quy định về cho thuê địa phương và tạo ra sự phiền toái trong cộng đồng của mình, lạm dụng trang web hoặc hệ thống trực tuyến của chúng tôi hoặc vi phạm nghiêm trọng các điều này Điều khoản, chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế việc sử dụng trang web của thành viên, ảnh hưởng đến vị trí tìm kiếm của thành viên, và / hoặc chấm dứt niêm yết thành viên đó ngay lập tức mà không hoàn trả bất kỳ loại phí nào. Ngoài ra, nếu chúng tôi biết được hoặc nhận được đơn khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại từ bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào về việc niêm yết hoặc thuê mua của thành viên, theo ý riêng của chúng tôi, đảm bảo việc loại bỏ ngay lập tức niêm yết của thành viên đó khỏi Trang web. Ví dụ, và không giới hạn, nếu một thành viên double-book một tài sản cho nhiều khách du lịch trong cùng một ngày, hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch mà, theo ý riêng của chúng tôi, được coi là lừa đảo, không công bằng hoặc không đúng trong ngành công nghiệp cho thuê kỳ nghỉ hoặc trong một thị trường trực tuyến cho các kỳ nghỉ cho thuê, nếu chúng tôi xác định hoặc nghi ngờ rằng các thủ tục hoặc thủ tục liên quan đến thanh toán của thành viên không an toàn, hợp pháp hoặc phù hợp, hoặc nếu chúng tôi nhận được đơn khiếu nại rằng nội dung của bất kỳ nội dung nào trong niêm yết vi phạm quyền của bên thứ ba) thì chúng tôi có thể ngay lập tức chấm dứt niêm yết của thành viên đó hoặc đăng ký mà không cần thông báo cho thành viên và không hoàn lại tiền. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải điều tra khiếu nại. Cuối cùng, nếu bất kỳ thành viên nào lạm dụng hoặc gây khó chịu cho bất kỳ nhân viên hoặc đại diện của HappyHomes Group, chúng tôi có quyền chấm dứt niêm yết hoặc đăng ký của thành viên đó ngay lập tức mà không bị hoàn trả.

Ngoài việc giữ quyền chấm dứt bất kỳ niêm yết nào, HappyHomes giữ tất cả quyền phản hồi bất kỳ vi phạm nào của Điều khoản hoặc sử dụng sai mục đích của trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, giấu một niêm yết khỏi kết quả tìm kiếm, đánh dấu một thành viên là "ra khỏi niêm yết" và loại bỏ hoặc thay đổi thông tin có thể sai hoặc gây hiểu nhầm.

Ngoài ra, bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường HappyHomes, các công ty trực thuộc, và bất kỳ nhân viên, giám đốc, nhân viên và đại lý từ bất kỳ khiếu nại, nguyên nhân hành động, yêu cầu, thu hồi, tổn thất, thiệt hại, tiền phạt, tiền phạt hoặc các chi phí khác chi phí dưới bất kỳ hình thức hoặc tính chất nào bao gồm nhưng không giới hạn ở phí hợp pháp và kế toán do bên thứ ba mang lại do:

 • vi phạm các điều khoản này hoặc tài liệu được tham chiếu ở đây;
 • vi phạm pháp luật hoặc các quyền của bên thứ ba;
 • việc bạn sử dụng trang này.