Giỏ hàng

Phương thức thanh toán

Tiền đặt cọc

  • Đối với khách thuê dài hạn:khoản tiền đặt cọc tương đương với ……….. tháng tiền thuê nhà ngay sau khi ký Hợp đồng
  • Đối với khách thuê ngắn hạn theo ngày: ....

Tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả lại cho khách thuê trong vòng 07 ngày kể từ ngày hết hạn Hợp đồng sau khi đã trừ đi các khoản chi phí điện thoại, điện, nước, truyền hình cáp... mà khách hàng chưa thanh toán nếu có.

Tiền thuê

Đợt thanh toán đầu tiên: Khách hàng sẽ thanh toán tiền thuê …..tháng trước cho Happy Homes làm đợt thanh toán đầu tiên ngay khi ký hợp đồng.

Những đợt thanh toán kế tiếp: Khách hàng sẽ thanh toán tiền thuê ……….. tháng một lần vào ngày .... hàng tháng.

Tiền thuê sẽ được khách hàng thanh toán cho Happy Homes bằng Việt Nam đồng.

Hình thức thanh toán

Happy Homes chấp nhận việc thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng.

Đối với khách thuê ngắn hạn theo ngày, khách hàng còn có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng trực tiếp tại quầy lễ tân.